Subsidie voor mijn onderzoeksidee:

Soepele in- en doorstroom
Soepele in- en doorstroom
Door het niet of maar beperkt kunnen doorgaan van fysiek onderwijs, lopen verschillende groepen studenten studievertraging op in hun studie en richting de afstudeerfase. Dit geldt niet alleen voor vertraging op de kwalificerende kant van het onderwijs, maar ook op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.
Welzijn van studenten en sociale binding met de opleidingen
Welzijn van studenten en sociale binding met de opleidingen
Het fysiek niet kunnen samenkomen binnen het onderwijs en het niet kunnen deelnemen aan stages en praktijkopdrachten, trekt een sterke wissel op de mentale gezondheid van studenten.
Ondersteuning en begeleiding bij stages
Ondersteuning en begeleiding bij stages
Voor mbo- en hbo-opleidingen geldt dat stages doorgaans vast onderdeel zijn van het studiecurriculum. Het volgen van stages is zowel voor het afstuderen als het opdoen van werkervaring belangrijk onderdeel van je studie.
Beperking van studievertraging en uitval in lerarenopleidingen
Beperking van studievertraging en uitval in lerarenopleidingen
Door gebrek aan fysiek onderwijs en beperkte stagemogelijkheden, zien we een hoger risico op uitval en studievertraging van studenten en zij-instromers specifiek ook aan lerarenopleidingen.

Uitleg over het platform

Op het Onderzoeksplein Onderwijs van het NRO kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers hun onderzoeksideeën waarmaken. Heb je een idee voor een onderzoek, maar ontbreken bepaalde expertises of middelen om tot de uitvoering over te kunnen gaan? Plaats hier jouw onderzoeksidee, en bundel krachten met andere onderwijsonderzoekers of onderwijsprofessionals die hier ook mee aan de slag willen. Vervolgens kun je gezamenlijk financiering aanvragen om het onderzoek uit te voeren.

Ga snel naar

NRO.nl

Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Kennisrotonde

De Kennisrotonde is een loket voor de beantwoording van onderwijs- en jeugdvragen met kennis uit onderzoek.

Onderwijskennis.nl

Benut wetenschappelijke inzichten, handvatten en voorbeelden. Met kennis uit onderzoek verbeter je het dagelijks werk.